Wandelen Algemeen (1)

Knopen Lopen wandel­netwerk

Nieuw wandelnetwerk in Zuid-Limburg

Er komt een nieuw wandelnetwerk voor Zuid-Limburg. Een mijlpaal voor de Provincie Limburg, zestien Zuid-Limburgse gemeenten en Routepunt Visit Zuid-Limburg.

Online event 21 april 2021

Op 21 april 2021 organiseerden wij een online event over het nieuwe Knopen lopen-wandelnetwerk. Wat het is, hoe ondernemers hierop kunnen inspelen en waarom de provincie en gemeenten hier warm voor liepen kunt u nog terugkijken via bovenstaande stream.

Waarom het nieuwe Knopen-Lopen wandelnetwerk?

Sinds 2017 worden er al gesprekken gevoerd over een eigentijds knopen lopen-wandelnetwerk. Belangrijk omdat wandelen de nummer 1 activiteit van elke toerist in Zuid-Limburg is en ook populair onder inwoners, zeker in Coronatijd. Een gezondere activiteit bestaat niet! Bovendien brengt het nieuwe wandelnetwerk kansen voor ondernemers die langs de route liggen en die wandelaars herbergen. Als laatste biedt het knopen lopen-systeem alle gelegenheid om toeristische spreiding te creëren en heel Zuid-Limburg te bewandelen.

Hoe nu verder?

Op 18 maart 2021 tekenden de zestien Zuid-Limburgse gemeenten in Valkenburg aan de Geul de Zuid-Limburgse Samenwerkingsovereenkomst ‘Knopen Lopen’ voor de aanbesteding van een nieuw wandelnetwerk voor Zuid-Limburg. Voor de Zuid-Limburgse inwoner en gast betekent dit dat de gekleurde paaltjesroutes geleidelijk vervangen gaan worden door ‘knopen’ oftewel uniforme nummerbordjes die het mogelijk maken om eigen routes samen te stellen. Visit Zuid-Limburg is als projectleider en de grote promoter natuurlijk nauw betrokken bij dit prestigieuze project waarbij Zuid-Limburg in de picture wordt gezet als wandelparadijs van Nederland. Het streven is realisatie in het 3e en 4e kwartaal van 2022.

Knooppunten Echt Susteren (1)

Zuid-Limburg, een echt wandelparadijs

Het netwerk van naar verwachting 1.800 kilometer zal aangelegd worden in de driehoek tussen Sittard-Geleen, Vaals en Eijsden-Margraten en zal nauw aansluiten op de reeds bestaande knooppunten-netwerken van Echt-Susteren, de Belgische Voerstreek en het Aachener Wald. Ook toekomstige netwerken van Städteregion Aachen en Selfkant zullen in de nabije toekomst aangesloten worden.

10 redenen voor het Zuid-Limburgs 'Knopen Lopen-wandelnetwerk'

Het knopen lopen-wandelnetwerk - dat in vele toeristische regio’s in Nederland (en België) al geïmplementeerd is - brengt grote voordelen met zich mee:

  1. Gasten kennen het Knopen Lopen van ‘thuis’ en vragen er naar in Zuid-Limburg.
  2. De wandelaar kan eenvoudig een eigen route op maat samenstellen.
  3. Er kunnen grensoverschrijdende connecties met de routestructuren naar Echt-Susteren, Noord- en Midden-Limburg, Aken en de Voerstreek gecreëerd worden.
  4. Ondernemers kunnen heel eenvoudig arrangementen aanbieden.
  5. Eenvoudig digitaal aan te bieden en te promoten.
  6. De consument kan zijn persoonlijke 'wandel-dichtheid' van de route realiseren.
  7. Eenvoudige en nieuwe mogelijkheid tot thematisering.
  8. Steden kunnen beter geëquipeerd worden. Dus laagdrempeliger ook in relatie tot gezondheidsvraagstuk.
  9. De verwildering van informatieborden kan tegen gegaan worden.
  10. Nationaal kan beter aangesloten worden op partners als Wandelnet en de ANWB.