Colofon

VVV Zuid-Limburg heeft deze website met de meeste zorg samengesteld. VVV Zuid-Limburg staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. VVV Zuid-Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de website of de daarin verstrekte informatie.

© Visit Zuid-Limburg
Niets uit deze productie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, scan of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visit Zuid-Limburg.

Coördinatie en teksten:
Visit Zuid-Limburg, afdeling Marketing
Studio Smaakmaker, Cadier en Keer

Deze website is ontwikkeld door:
The Web Project, Heerlen
het Vormlab, Heerlen
MXMS

Foto’s:
Archief Visit Zuid-Limburg, Mart Huls Margraten, Rekker BV Helden-Panningen, Studio PBF Heerlen, Studio Creative AGT Maastricht, Frans van Binsbergen Sittard, Marloes Beurskens Sittard, Combi Fothal Venlo, Marcel van Hoorn Heerlen, Marco Meertens Eys, StudioPress Maastricht, Shutterstock, Edward Frederiks, Tamara Driessen, NBTC Leidschendam, Hay Heuts (www.dutch-landscapes.nl), Rob Oostwegel, Ton Dirkx, Gert Lammer, Keizer / Roosenboom, George Deswijzen, Léon van Loo (Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg), Fotografie Loe Geraards, Sluysmans Fotografie, Alf Mertens.