Waardevol toerisme
voor Zuid-Limburg

Om het toerisme in Zuid-Limburg te laten floreren in de toekomst, pleiten wij voor ‘waardevol’ toerisme. In 2023 bestonden we 138 jaar en gebruikten we de bloeiende eik als metafoor voor een gezonde toeristische toekomst van Zuid-Limburg. De Visie Vrijetijdseconomie 2030 is daarbij leidend.

Bloeiende Zuid-Limburgse Eik

De nieuwe Visie Vrijetijdseconomie 2030 is geschreven door de provincie en de 16 gemeenten samen én in samenwerking met inwoners en ondernemers. En laat dat nu net de troef zijn voor de toekomst. Samenwerken op alle beleidsvelden en met andere sectoren laat de toeristische eik bloeien zodat heel Zuid-Limburg hier de vruchten van plukt. Het toerisme brengt aan de ene kant een waardevolle economie, gerestaureerde monumenten, een onderhouden landschap, voorziening in de kernen en vreugde onder gasten en inwoners. Maar aan de andere kant ook drukte, aantasting van de natuur, landschapsvervuiling, milieubelasting en eigenbelang. Dus is het wezenlijk rekening te houden met de draagkracht en het draagvlak van de bestemming.

Denken in geluk

Onze algemeen directeur Anya Niewierra legt uit: "135 jaar toerisme bracht ons welvaart, maar op de lange termijn moet dit ook vooral waarde en geluk toevoegen aan het gebied en haar inwoners"

Meer weten? Download Anya's volledige presentatie 'Waardevol Toerisme' die ze gaf tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari 2020.

Het toerisme van de toekomst

Hoe het toerisme toekomstbestendig te maken voor Zuid-Limburg is volgens de gedeelde visie door het inzetten op een aantal hoofdlijnen namelijk:

  1. De bescherming en verbetering van ons landschap, waarbij gekozen wordt voor een innovatie klimaattransitie die het landschap niet aantast.
  2. Verhalen te vertellen rond onze unieke geologische schatten.
  3. Ons rijke verleden en ons erfgoed toegankelijk te maken en te tonen.
  4. Onze cultuur & tradities te koesteren en nieuwe evenementen te ontwikkelen die passen bij ons DNA.
  5. Onze wandel- en fietsroutes internationaal en strategisch te ontsluiten en knopen lopen te realiseren.
  6. Duurzaam en innovatief ondernemen te stimuleren met streekproducten in restaurants.
  7. Onze inwoners te betrekken en als inspirator en ambassadeur te zien. En irritaties oplossen, zoals de overlast van groepen scooters, motoren en autorally’s.
  8. Nieuwe kwalitatieve bezoekers uit Nederland, het Duitse Nord Rhein Westfalen en België het hele jaar door te verleiden.
  9. Samen te werken op alle beleidsvelden en met andere sectoren.

Concrete voorbeelden genoeg met als resultaat een authentieke regio waarvan genoten en geleefd kan worden door inwoners en gasten. Wilt u hiervan mee profiteren? Wordt dan onze partner. Graag zelfs!

Vertel me meer!