Detail

Branche-organisaties pleiten voor taskforce

23 maart 2020

Branche-organisaties pleiten voor taskforce

In een gezamenlijk brief van Koninklijke Horeca Nederland, HISWA-RECRON en Visit Zuid-Limburg op 23 maart aan betrokken ondernemers, overheden, onderwijs en andere relaties, pleiten de organisaties voor het instellen van een taskforce en een plan voor versneld vraagherstel voor de regio.

Dit omdat onze regio economisch sterk afhankelijk is van de vrijetijdseconomie, goed is voor 21.000 banen - zonder de indirecte werkgelegenheid - en waar dus de gevolgen doordringen tot de haarvaten van de Zuid-Limburgse samenleving. 

Een snelle wederopbouw na afloop van alle beperkende maatregelen is dus essentieel.

Graag doen ze dit samen met alle andere partners die een rol vervullen in het toerisme. Denk aan de Provincie Limburg, de gemeenten, evenementenorganisatoren, culturele instellingen, natuurbeheerders, onderwijs enzovoort. Hiertoe willen de organisaties zo snel als mogelijk in overleg met Provincie Limburg en alle Zuid-Limburgse gemeenten om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak voor de wederopbouw. 

Het eerste doel  is een versneld vraagherstel na afloop van de beperkende maatregelen. 

Men pleit daarbij voor het instellen van een Taskforce Toerisme. Deze (Zuid-)Limburgse Taskforce zou ook leidend moeten zijn bij het hersteloffensief op de langere termijn. De komende twee weken gaan de organisaties van start met het ontwikkelen van de contouren van zo’n herstelplan. Via Visit Zuid-Limburg gaat binnenkort een uitnodiging uit naar alle hiervoor genoemde partijen voor een eerste verkennend online gezamenlijk overleg. 
 
Versneld vraagherstel realiseren uit primaire markten Nederland, Duitsland en Vlaanderen
Belangrijk wordt een versneld vraagherstel vanuit de primaire markten, zijnde Nederland, Duitsland en Vlaanderen. De toeristenstromen moeten zo snel als mogelijk weer op gang komen en (Zuid-)Limburg moet zich daarbij zichtbaar maken in het geweld van de bestemmingen die in het post-Corona tijdperk gaan schreeuwen om de aandacht van de gast. 

"Wij realiseren ons dat dit geen proces van maanden is, maar van jaren en dat hier aanzienlijke budgetten mee gemoeid zullen zijn. Wij hopen vooral op een bijdrage van Provincie Limburg in deze. Verder zullen wij er landelijk voor gaan pleiten dat de nationale marketingbudgetten de komende periode grotendeels ingezet gaan worden voor de marketing van vakanties in eigen land en dat er ook extra budget van het Rijk komt voor de regionale DMO’s (is VVV’s) voor dat doel. Immers, Nederland is een welvarend land en zal sneller uit het economische dal kruipen dan andere bestemmingen waar het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) normaliter op mikt. Dus Nederlanders starten ook eerder met reizen dan burgers uit andere landen. Bovendien hebben de Nederlanders (met de Duitsers) een hogere vakantieparticipatie. Dit betekent dat ze gemiddeld ook vaker per jaar zullen gaan reizen dan het Europese gemiddelde. Wanneer dus onze eigen inwoners weer gaan reizen, moeten wij ze ervan overtuigen dat ze in eigen land een topvakantie kunnen beleven en zo hopen dat ze hun geld bij onze eigen ondernemers investeren. Wij willen onze nationale partners ervan overtuigen dat de marketing van een vakantie in eigen land absolute topprioriteit moet krijgen. Vooral voor bestemmingen zoals de Veluwe, Drenthe, Overijssel, Friesland, Brabant en Zuid-Limburg is dat belangrijk, want 85% van onze overnachtingen zijn Nederlanders. Doen we dat niet, dan vliegen de inwoners hun geld letterlijk naar het buitenland." aldus de brancheorganisaties. 

Interviews ondernemers om ideeën te genereren voor vraagherstel
Om dit offensief sámen vorm te geven zal o.a. Visit Zuid-Limburg de komende weken via telefonische interviews in contact treden met ondernemers om zo de eerste achtergrondinformatie en wellicht ook de eerste ideeën voor dit versnelde vraagherstel op te halen. Mocht u nu al suggesties hebben die wellicht kunnen helpen bij dit herstel, nodigen wij u van harte uit deze met ons te delen! U kunt ze doorgeven aan iris.bakker@visitzuidlimburg.nl. 

De organisaties sluiten positief af:

"Het toerisme in Zuid-Limburg is al 150 jaar oud en overleefde twee Wereldoorlogen en meerdere economische en politieke crises. Wat wij uit onze lange toeristische geschiedenis leren, is dat onze bedrijfstak een enorme veerkracht heeft én innovatief is. Zuid-Limburg is toeristisch vitaal en heeft bovendien een uitstekende reputatie. Samen met het sterke organiserende vermogen van u als ondernemers mogen wij er alle vertrouwen in hebben dat wij ook deze Coronacrisis snel achter ons zullen laten".

De brief is hier te lezen.

Pretwerk pikte het nieuws op.